Za dan promenite perspektivu i
otkrijte nova rešenja.

Lean
synchronicity

Jednodnevna radionica

Lean je koncept koji ima za cilj da uskladi procesne tokove u organizaciji. Danas ti tokovi pod velikim pritiskom promenljivih zahteva tržišta, razvoja tehnologije i potreba zaposlenih. Iz tog razloga postoji veliki broj činilaca koje je potrebno u isto vreme uskladiti kako bi procesni tokovi bili efikasni, profitabilni, i ono što je navažnije – prilagođeni čoveku.

Lean pristup postavlja čoveka u centar jer je to jedini način da se kompanija prirodno razvija.

Čovek je jedini element u procesu koji se ne može kupiti. Može se na kratko vreme potkupiti, ali tada ne možemo doći do vrhunskih rezultata.

,,Čovek je jedini koji može da u realnom vremenu posmatra i reaguje na promenljivu dinamiku procesa i promenljive zahteve tržišta. Svaki zaposlen u jednom momentu ”drži” deo procesa u svojim rukama, zato su razumevanje procesa, praćenje tokova i uključivanje zaposlenih u kreativni razvoj kompanije uz pomoć u praksi proverenih metoda i tehnika predstavlja osnov za efikasno obavljanje poslova. Nekada se čovek prilagođavao procesu, danas proces prilagođavamo čoveku, jer naš posao jeste specifičan!” Srđan Nonković, World Class Productivity – Lean&Kaizen expert – Serbia

LEAN MDC metodologija

Pristup koji je razumljiv i primenljiv na svim organizacionim nivoima. Procesi predstavljaju ,,krvotok” kompanije, a struktura je ta koja treba da ih podrži i omogući neometani tok. Međutim danas najčešće imamo slučaj da se procesi prilagođavaju ,,zidovima”, hijerarhijama i odnosima između sektora. Kako prepoznati paradigme i na koji način prevazilaziti prepreke na putu do ZEN-a je uvodna tema Lean & Kaizen radionice.

 

Poznavanje i uređenje procesa

Jedan od glavnih razloga zašto je potrebno da prvo uvedemo Lean procesno razmišljanje je otklanjanje ”šumova” koji omogućavaju da se Kaizen koncept neometano implementira u čitavu kompaniju. Znati posmatrati proces, zajednički fokus svih sektora, i uz pomoć u praksi proverenih metoda i tehnika dolazimo u poziciju da možemo birati pravac i brzinu razvoja kompetencija svih zaposlenih u kompaniji. Na Kaizen & Lean radionici se predstavljaju metode i tehnike koje smo uspešno koristili više od 25 godina u preko 80 kompanija, rezultate primene u praksi i interaktivne  vežbe koje bez obzira na nivo znanja učesnika bude ideje o mogućnostima unapređenja u sopstvenoj kompaniji.

 

“Tamo gde se stvara vrednost”

Rasipanje su aktivnosti koje stvaraju dodatni trošak, produžavaju vreme trajanja obavljanja posla i ”zarobljavaju” dodatne resurse.
U ovaj mod upadamo svaki put kada nešto tražimo, ponavljamo, čekamo, ponavljamo, pravimo greške, gomilamo, zaobilazimo, dodatno radimo, proveravamo, itd.
Najveći potencijal unapređenja je ,,primećivanje” Rasipanja u procesima, odnosno njihovo smanjenje ili eliminisanje, a zato prvo treba videti koliko ih stvarno ima i koji su uzročnici. Kroz vežbe: ,,Kanban – Just in Time kutije” , ,, MTM štapići”, ,,5S LEGO”, ,,MDC mapiranje mog procesa” itd., učesnici iskustveno dobijaju nove perspektive i uvid o sopstvenim potencijalima unapređenja. Za ,,domaći” učesnici radionice dobijaju zadatak da samostalno sprovedu Analizu aktivnosti u sopstvenoj kompaniji koja na odabranom području činjenično pokazuje potencijale unapređenja.

 

Kontinualno unapređenje

Pošto se pokrenu jedan po jedan, projekti unapređenja se mogu odvijati paralelno podržavajući jedan drugog.
Procesi promena treba da omoguće veću procesnu sinhronizaciju koja se ogleda kroz efikasnije obavljanje poslova, eliminisanje aktivnosti koje ne donose vrednost, smanjenje troškova i dužine procesnih tokova, rad sa više kreativnosti i entuzijazma i skladnije tokove između sektora – Povećanje produktivnosti.
Ali pod jednim uslovom, da procese kreiraju oni koji ih i obavljaju jer oni i jesu nosioci promena jer bez njih ni jedno implementirano rešenje nije održivo, pogotovo kada govorimo o kontinualnom poboljšanju. Zato razvoj odnosa između zaposlenih i njihove kreativne komunikacije nosi najveći potencijal za unapređenje procesa.
Tek na takvoj osnovi se može postaviti Lean & Kaizen sistem kontinualnog unapređenja.
Ali pre svega LEAN & KAIZEN radionica!