Lean Synchronicity

Kreiranje tokova vrednosti 

,,Danas se najveći problemi u procesu dešavaju usled frekventnih promena i kratkih naloga sa jedne strane, zbog nedovoljno efikasne komunikacije između sektora i neefikasnih procedura sa druge strane, i kao rezultat imamo česte prekide tokova vrednosti. Iz tog razloga ”rasipanja” u vidu traženja, čekanja, ponavljanja, gomilanja, šetanja, provera, ispravljanja grešaka i sl. su u glavnom fokusu prilikom posmatranja aktivnosti, racionalizacije poslova, smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti kompanije.
milan nonković
World Class Productivity - Sweden

Povezati i Sarađivati

Method Design Concept moduli

Lean & Kaizen radionica

Dođe mi da angažujem samoga sebe!​

Teme: Podizanja konkurentnosti kompanije, povećanja produktivnosti zaposlenih, uređenje efikasnog radnog mesta, smanjivanja ciklusnih vremena, smanjenja troškova i angažovane imovine, kao i povećanja fleksibilnosti i brzine reakcije na promena su teme radionice.

Metode, tehnike, višedecenijska iskustva, i primeri iz prakse, praktične vežbe i implementacija Lean & Kaizen koncepta

BENEFITI

M1

Videti i Menjati

Projekat: Kreiranje sopstvenog puta unapređenja.

Prvo je potrebno da vidimo gde smo, zajednički fokus i jasan put gde želimo da zajedno stignemo. U ovoj fazi otkrivamo i otklanjamo najveća uska grla u kritičnom procesu.

MDC mapiranje & Analiza aktivnosti & Lean hodogram & Miro

BENEFITI

M2

Povezati i sinhronizovati

Projekat: Transformacija sektora u cross-funkcionalne timove.

Osiguravati da se svaki proces snabdeva pravim elementima u pravoj količini i tačno određenom vremenu je preduslov za eliminisanje ,,Rasipanja” u procesu, ubrzavanje tokova vrednosti i skraćenje ciklusnih vremena.

Kanban & Just in Time & Heijunka & Scramban & Tube

BENEFITI

M3

Unaprediti i Standardizovati

Projekat: Kai-Zen organizacija radnog mesta.

U trećem M3 modulu analiziramo i prilagodjavamo svaki detalj, položaj i pokret čoveku na radnom mestu. Zaposleni se na ovaj način otvaraju za promene jer su aktivno uključeni u ovaj proces i veći deo ideja za unapređenja upravo dolaze od njih.

5S, SMED, ErgoSAM i MTM

BENEFITI

LEAN u Proizvodnji

Kako početi? ... ” Ali, naš posao je specifičan!

Promena paradigmi ... sinhronizacija procesa

Naše paradigme nas često drže zarobljene u uverenju da znamo ko je i šta je krivo za stanje u kojem se nalazimo i određuju na čega ćemo energiju usmeravati tokom rešavanja problema. Često vraćanje na početak je pokazatelj da nešto ne radimo dobro. Po principu GPS-a, potrebna nam je mapa područja po kojoj se krećemo, da znamo gde se sada nalazimo, da bi mogli da odredimo najkraću putanju do mesta gde želimo da stignemo. U pomoć nam dolaze Lean alati koji nam pomažu da otkrijemo mesta potencijalnog poboljšanja, prepišemo terapiju i krenemo u promene.
Da bi promenili sopstvene paradigme za početak je dovoljno da posmatramo stvari kakve jesu. Kada stvari postanu jasne, proces promena je logičan i počinje da se dešava bez pritiska.

Stvar koja nije na svom mestu ne funkcionše na pravi način - 5S

Lean alati su dokazali svoju primenljivost u industriji i svoju slavu su stekli upravo prednostima koje pruža njihova primena. Prednosti primene 5S alata mogu da se opišu sledećom rečenicom: 5S predstavlja metod za kreiranje organizovanog radnog mesta na način takav da se eliminišu rasipanja i nekorisne aktivnosti, ali i da se nepravilnosti koje se u svakodnevnom radu javljaju sa lakoćom uočavaju i eliminišu. Dakle, cilj primene ovog alata nije samo postizanje bolje organizacije jednokratnom akcijom, već stvaranje takvih uslova, da se novostvorena organizacija održava i poboljšava u kontinuitetu.

5S metoda sadrži pet grupa pravila tj. koraka koje je potrebno izvršiti prilikom sprovođenja na radno mesto. U videu je ukratko opisan svaki od pet koraka.

šta mi ustvari želimo?

koji je potencijal unapređenja?

razumeti produktivnosti = Znati potencijal

mesta za poboljšanje

MDC - method design concept

LEAN u administraciji

koja mesta kriju najveći potencijal unapređenja?

Harmonizacija odnosa

U najvećem broju projekata, bez obzira da li su se sprovodili u proizvodnoj firmi ili banci, analize su pokazivale da se najveći broj uzroka grešaka, vraćanja, dodatnih poslova, ispravljanja, gomilanja, čekanja i traženja u proizvodnji, generiše u početnim fazama procesa, u prodaji, nabavci, planiranju, tehnologiji itd. Nov pristup nije da nađemo novog krivca već da dobijemo širu sliku i da krenemo da posmatramo stvari i situacije iz više uglova, i za to su nam potrebni svi učesnici procesa. Tek kada dopustimo sebi da čujemo i vidimo druge perspektive, naša subjektivnost kreće spontano da se razvija i teče u pravcu veće svesti i razumevanja. Najlepša stvar je ta da prisustvo drugih samo pojačava i ubrzava ovaj proces približavanja i usaglašavanja, jer svaki pogled i ugao gledanja predstavlja ustvari komponentu bez koje ne može da se umesi ovaj kolač, a da bude ukusan. Zato je potrebno da procese kreiramo zajedno sa onima koji ih obavljaju, jer nisu metode i tehnike te koje menjaju stvari, već ljudi.

Koliko je u znanju toliko je i u integraciji tima - Lean sinhronizacija

Mapiranje procesa po Lean Synchronicity konceptu predstavlja tehniku koja omogućava analizu, kako manuelnih, tako i mehanizovanih procesa u proizvodnim i uslužnim delatnostima. Kreirana je kao proizvod iskustva, 15 godina rada u Centru za produktivnost i 13 godina rada u Adizes institutu.  Osnovno polazište ovog pristupa nalazi se u tome što se pri analizi postojećih metoda sve aktivnosti klasifikuju na bazne aktivnosti, pomoćne aktivnosti i aktivnosti koje ne donose vrednost.

Razlika između ove i tradicionalnih metoda se nalazi u pristupu analizi aktivnosti. Tradicionalnim metodama radimo i delujemo polazeći „spolja-ka-unutra“, poboljšavajući samo ono što vidimo ispred sebe. MDC npr. podrazumeva ciljno usmeren „napad“ tj. „delovanje-iz-centra“, čime utvrđujemo minimum koji je potreban da bi se obezbedio tok procesa koji želimo da razvijamo, a zatim se ovo kompletira sa okolnim, neophodnim pomoćnim aktivnostima i usklađuje sa prethodnim i narednim koracima (sektorima) u procesu.

Our story

Primena Lean pristupa u bankama

Svet je previše komplikovan da bi se mogao urediti na jedan jedinstveni način. Toliko se istovremeno dešava različitih situacija da je nemoguće napraviti jedan sistem koji će usklađivati sve promene, potrebe i različitosti koje su u stalnoj dinamičkoj promeni. Svaki čovek pojedinačno može da isprati tu dinamiku i jedini način da organizacija to može da isprati jeste kvalitetna komunikacija između pojedinaca. Dva su osnovna preduslova za to, da svi vide proces i da postoji kanal koji povezuje i omogućava komunikaciju.

Naša misija

Oživljavanje kompanije – Samostalnost u implementaciji – Upravljanje razvojem kompetencija

Working hours

Monday- Thursday:8:00-18:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 8:00-14:00

We are here

Westfield London 2039-2041 Westfield
Phone:+44 20 8834 4688
Fax:+44 20 8859 6598
Email: info@collage.com