,,Dođe mi da angažujem samoga sebe”

Lean & Kaizen radionica

,,Čovek je jedini koji može da u realnom vremenu posmatra i reaguje na promenljivu dinamiku procesa i promenljive zahteve tržišta. Svaki zaposlen u jednom momentu ”drži” deo procesa u svojim rukama, zato su razumevanje procesa, praćenje tokova i uključivanje zaposlenih u kreativni razvoj kompanije uz pomoć u praksi proverenih metoda i tehnika predstavlja osnov za efikasno obavljanje poslova. Nekada se čovek prilagođavao procesu, danas proces prilagođavamo čoveku, jer naš posao jeste specifičan!"
srđan nonković
World Class Productivity - Lean&Kaizen expert - Serbia

Lean MDC metodologija

Pristup koji je razumljiv i primenljiv na svim organizacionim nivoima. Procesi predstavljaju ,,krvotok” kompanije, a struktura je ta koja treba da ih podrži i omogući neometani tok. Međutim danas najčešće imamo slučaj da se procesi prilagođavaju ,,zidovima”, hijerarhijama i odnosima između sektora. Kako prepoznati paradigme i na koji način prevazilaziti prepreke na putu do ZEN-a je uvodna tema Lean & Kaizen radionice.

Read More

poznavanje i uređenje procesa

Jedan od glavnih razloga zašto je potrebno da prvo uvedemo Lean procesno razmišljanje je otklanjanje ”šumova” koji omogućavaju da se Kaizen koncept neometano implementira u čitavu kompaniju. Znati posmatrati proces, zajednički fokus svih sektora, i uz pomoć u praksi proverenih metoda i tehnika dolazimo u poziciju da možemo birati pravac i brzinu razvoja kompetencija svih zaposlenih u kompaniji. Na Kaizen & Lean radionici se predstavljaju metode i tehnike koje smo uspešno koristili više od 25 godina u preko 80 kompanija, rezultate primene u praksi i interaktivne  vežbe koje bez obzira na nivo znanja učesnika bude ideje o mogućnostima unapređenja u sopstvenoj kompaniji.

Read More

,,tamo gde se stvara vrednost”

Rasipanje su aktivnosti koje stvaraju dodatni trošak, produžavaju vreme trajanja obavljanja posla i ”zarobljavaju” dodatne resurse. 

U ovaj mod upadamo svaki put kada nešto tražimo, ponavljamo, čekamo, ponavljamo, pravimo greške, gomilamo, zaobilazimo, dodatno radimo, proveravamo, itd.

Najveći potencijal unapređenja je ,,primećivanje” Rasipanja u procesima, odnosno njihovo smanjenje ili eliminisanje, a zato prvo treba videti koliko ih stvarno ima i koji su uzročnici. Kroz vežbe: ,,Kanban – Just in Time kutije” , ,, MTM štapići”, ,,5S LEGO”, ,,MDC mapiranje mog procesa” itd., učesnici iskustveno dobijaju nove perspektive i uvid o sopstvenim potencijalima unapređenja. Za ,,domaći” učesnici radionice dobijaju zadatak da samostalno sprovedu Analizu aktivnosti u sopstvenoj kompaniji koja na odabranom području činjenično pokazuje potencijale unapređenja.

Read More

kontinualno unapređenje

Pošto se pokrenu jedan po jedan, projekti unapređenja se mogu odvijati paralelno podržavajući jedan drugog. 

Procesi promena treba da omoguće veću procesnu sinhronizaciju koja se ogleda kroz efikasnije obavljanje poslova, eliminisanje aktivnosti koje ne donose vrednost, smanjenje troškova i dužine procesnih tokova, rad sa više kreativnosti i entuzijazma i skladnije tokove između sektora – Povećanje produktivnosti. 

Ali pod jednim uslovom, da procese kreiraju oni koji ih i obavljaju jer oni i jesu nosioci promena jer bez njih ni jedno implementirano rešenje nije održivo, pogotovo kada govorimo o kontinualnom poboljšanju. Zato razvoj odnosa između zaposlenih i njihove kreativne komunikacije nosi najveći potencijal za unapređenje procesa.

Tek na takvoj osnovi se može postaviti Lean & Kaizen sistem kontinualnog unapređenja.

Ali pre svega LEAN & KAIZEN radionica!

Read More

Teme radionice

Zašto radionica?

Učesnici dobijaju mogućnost da testiraju primenljivost predstavljenih metoda i tehnika kako kroz praktične vežbe i radionicu, primere iz prakse, tako i kroz analizu i unapređenje procesa, poslova i procedura. Učesnici, podeljeni u timove, će zajedno sa predavačem proći jedan ciklus - LEAN koncepta: Analiza - Traženje rešenja - Sprovođenje, kako bi na praktičan način uvideli mogućnosti poboljšanja poslova i procedura koje obavljaju u kompaniji. Učesnici sami biraju i paralelno rade mapiranje i analizu željenog procesa i fokusiranje na „Rasipanja” u procesu. Dobijamo odgovore kako krenuti u promene, kako smanjti troškove, koja su najveća ,,Rasipanja” u procesu i uzročnici ,,uskih grla”.

Očekivanja zaposlenih

Koji je stvarni potencijal unapređenja je sakriven iza paradigmi naših zaposlenih. Pre otkrivanja ,,Kako?”, potrebno da otkrijemo zašto ne krećemo lako u promene. Preko primera iz prakse, diskusije i vežbi stvari postaju jasne, predloženi proces promena postaje logičan i počinje da se dešava bez pritiska. Prebrzo, a još više, akcije preko reda prave frustraciju, osećaj nesigurnost i gubitak želje da se istražuje, a osnovni preduslov da bi se pomerili sa mesta, da bi krenuli napred je radoznalost i želja da se igramo sa mogućnostima koje su ispred nas. Svaki čovek u sebi ”krije” barem jedno dobro rešenje. Zamislite da svaki zaposleni u vašoj kompaniji sprovede to ”jedno” rešenje. Kako bi to izgledalo?

Praksa + Alati = Povećanje profitabilnosti

U drugom segmentu radionice učesnicima se pruža uvid u mogućnosti unapređenja poslova, u cilju podizanja konkurentnosti kompanije, povećanja produktivnosti zaposlenih i zadovoljstva klijenata, smanjivanja ciklusnih vremena, smanjenja troškova i angažovane imovine, kao i povećanja fleksibilnosti i brzine reakcije na promene.Učesnici seminara dobijaju uvid u potencijal pobošanja u sopstvenom preduzeću, kroz primere iz višedecenijske CPM i Adižes prakse sprovođenja Lean&Kaizen projekata unapređenja. Metode, tehnike i alati se učesnicima prezentuju kroz vežbe i radionicu.

MDC - Jasna slika procesa

Po principu GPS-a, potrebna nam je mapa područja po kojoj se krećemo, da znamo gde se sada nalazimo, da bi mogli da odredimo najkraću putanju do mesta gde želimo da stignemo. U pomoć nam dolaze Lean alati koji nam pomažu da otkrijemo mesta potencijalnog poboljšanja, prepišemo terapiju i krenemo u promene. Lean mapiranje procesa i procedura - Method Design Concept - redizajn metoda sa fokusom na smanjenje ili eliminisanje aktivnosti koje ne stvaraju vrednost - „Rasipanja“.

Kanban & Poka Yoke & Heijunka

Cilj ovog alata je praćenje i upravljanje tokovima u proizvodnji. Pravi materijal / informacija, u pravim količinama, u pravo vreme. U svakodnevnom radu potrebno je da balansiramo poslove između sebe, da imamo mogućnost da posmatramo šta nam dolazi, kome predajemo i da li nas neko čeka, da međusobno komuniciramo po pitanju aktuelnih stvari i predviđamo ,,uska grla” kako bi izbegli zastoje, čekanja, gomilanja i kašnjenja.

5S & MTM & ErgoSAM

Organizacija i sistematizacija radnog mesta po 5S principima u cilju kreiranja efikasnog radnog mesta, MTM racionalizacija aktivnosti u cilju povećanja efikasnosti operatera, EgoSAM prilagođavanje radnog mesta operateru u cilju smanjenja zamora i eliminisanja povreda.

Analiza aktivnosti & 5Why & Fishbone

Analiza aktivnosti je metod uz pomoć kojeg možemo za nekoliko dana dobiti tačnu i objektivnu specifikaciju „nevidljivih” rasipanja i gubitaka u procesima koji se odvijaju u kompaniji. Bez obzira da li govorimo o procesu kreiranja proizvoda ili usluge sve aktivnosti koje posmatramo možemo podeliti u 3 kategorije, Bazne, Pomoćne i Rasipanja. Saznavanjem procenta učešća Rasipanja dobijamo potencijal mogućnosti unapređenja kao i uzroke nastanka istih. Kroz statističko posmatranje i analizu poslova - Analiza aktivnosti, 5Why i Fishbone dolazimo do konkretnih mesta za poboljšanje, uzroka i redosleda akcija koji će za najkraće vreme pokrenuti zamajac promena u kompaniji.

Benefiti za kompaniju ... odgovori na pitanja

• Podizanje nivoa motivacija i jasna opredeljenost svih da se započne rad na unapređenju efikasnosti rada.
• Uočavanje i definisanje potencijalnih mesta za poboljšanje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova npr.procesa nabavke, prodaje, planiranja, tehnologije, sastanka predprodukcije, isporuke, skladištenja, naplate, proizvodnje, itd).
• Konkretne ideje i odgovori, kako organizovati efikasan prostor, kako konstruisati efikasniji metod rada, kako uspostaviti fleksibilan proces, kao odgovor na česte promene,...
• Timsko rešavanje problema i uspostavljanje kontinualnog unapređivanja kroz Kaizen timove i sistem predloga i nagrađivanja
• Uspostavljanje sistema za praćenje kretanja proizvoda/dokumentacije u cilju smanjenja nagomilavanja i skraćenja protočnog vremena.
• Pristupi za uočavanje uskih grla, uzročnika kašnjenja, grešaka i vraćanja proizvoda u lancu procesa.
• Dobijanje jasne slike procesa, gde su jasno označene/odvojene aktivnosti koje stvaraju i ne stvaraju vrednost, omogućava da se jednostavno određuje kretanje procesa, prioriteti, redosled promena, unapređenja i preraspodele operatera i njihovih aktivnosti
• Skraćenje ukupnog vremena procedura i rutinskih poslova kao što su npr: traženje podataka, upisivanje podataka/popunjavanje formulara i sl.
• Povećanje kvaliteta odluka bržom i boljom povezanošću između sektora.

"“Obzirom da sam se prvi put susrela sa terminima kao sto su MDC mapiranje, Kanban, Lean Hodogram, 5S, i da je cjelokupna ta priča za mene bila nešto sasvim novo, čudim se kako je u ovako kratkom vremenu, toliko toga postalo jasnije. Vaša predavanja su učinila da na sasvim drugi način posmatram proizvodnju u našoj firmi i da osjećam kako stvari zaista mogu da se promjene na bolje i da od jednog haosa napravimo nesto što će s lakoćom da funkcionira i da svi u firmi radimo sa manje stresa. Mene raduje čitava ova priča jer zaista vjerujem da ćemo, uz pomoć svih metoda koje ste nam spominjali, svi zajedno kao pravi tim da se pokrenemo i da počnemo da mjenjamo stvari na bolje”!"
Tanja Torbica - TIKT - Gradiška
Kaizen Team Leader

dođe mi da angažujem samoga sebe

Za samo jedan dan promenite perspektivu i otkrijete nova potencijalna mesta za poboljšanje!

Zamislite da svaki zaposleni u vašoj kompaniji sprovede to ”jedno” svoje rešenje, kako bi to izgledalo?